Maskinsäkerhet för processindustrin

Machinery safety article, HSE

Maskinsäkerhet för processindustrin

AFRYs erbjudande inom maskinsäkerhet för processindustrin

Allmänt Arrow pointing right

Att säkerställa och förbättra säkerheten för maskiner är en integrerad del av hållbara verksamheter

Säkra maskiner skyddar arbetstagare från olyckor och sjukdomar, minskar frånvaron och kostnaderna samt förbättrar produktiviteten. Att ta hand om säkerheten och efterlevnaden för maskiner kan också minska försäkringspremier och eventuella rättskostnader.

(Källa: https://www.hse.gov.uk/business/business-benefits.htm)

Med hjälp av AFRYs specialister inom maskinsäkerhet säkerställer kunden att såväl nya, moderniserade och som maskiner som är i bruk, är säkra att använda och uppfyller kraven. AFRY erbjuder maskinsäkerhetstjänster till bland annat maskininbyggare och konstruktörer, produktionsanläggningar och arbetsgivare. Vi hjälper till att identifiera faror som är förknippade med maskiner och hittar lämpliga säkerhetslösningar för både nya och befintliga maskiner.

Våra erfarna experter känner till maskinsäkerhetsansvaret i samband med industriella anläggningsprojekt och använder sin expertis för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas i enlighet med kraven och i rätt tid. Med hjälp av våra funktionssäkerhetstjänster kan även säkerhetsrelaterade delar av styrsystem som en del av den totala maskinsäkerheten, bidra till att minska riskerna, garanteras.

Maskinsäkerhet i projekt Arrow pointing right

Vid planering av en ny produktionsanläggning eller maskinlinje ska ansvar och skyldigheter som är kopplade till maskinsäkerheten beaktas. Arbetsgivaren kan bli tillverkare av maskinen eller maskinlinjen och ansvarar därför även för CE-märkning vid inköp av en ny maskin eller maskinlinje. Det är av stor vikt att tydligt definiera tillverkarens ansvar vid inköp av maskiner. AFRYs maskinsäkerhetsexperter kan bidra med att säkerställa önskad ansvarsfördelning vid maskininköp.

Exempel på våra maskinsäkerhetstjänster:

 • Maskinsäkerhetsstyrning under projektet och stöd till projektorganisationen
 • Upphandling av maskiner - AFRYs experter hjälper till att identifiera de skyldigheter som uppstår vid upphandling av maskiner till kunden, att förbereda dokumentation som är kopplad till upphandlingen för att säkerställa maskinsäkerhet och ansvarsfördelning samt att assistera vid inköp av maskiner
 • Tjänster kopplade till CE-märkning av maskiner och maskinlinjer
 • Riskbedömningar av maskiner och/eller maskinlinjer, t.ex. riskbedömning i enlighet med standarden ISO 12100
 • Riskbedömningar i enlighet med hälso- och säkerhetslagar och förordningar
 • Utbildning för maskinoperatörer och annan personal
Maskinsäkerhet och ändringar på maskiner Arrow pointing right

Att bedöma riskerna med maskinen och säkerställa efterlevnaden är en väsentlig del av modernisering eller modifiering av maskinen och en förutsättning för säker drift av maskinen efter modernisering och förnyelse.

 • Maskinsäkerhetsstyrning under projektet och stöd till projektorganisationen
 • Bedömning av behovet av CE-märkning, t.ex. vid väsentliga förändringar
 • Bedömning av säkerhetsnivå på maskinen och rekommenderande skyddsåtgärder
 • Maskinriskbedömningar under projektet, t.ex. riskbedömning i enlighet med standarden ISO 12100
 • Slutlig inspektion av maskinen för att säkerställa säkerheten
 • Utbildning för maskinoperatörer och annan personal
Maskinsäkerhet på arbetsplatser Arrow pointing right

Arbetsgivaren är ansvarig för säkerheten på de maskiner som används. Med hjälp av AFRYs experter inom maskinsäkerhet kan kunden säkerställa att maskinerna uppfyller kraven och får vid behov lösningar för att förbättra säkerhetsnivån.

 • Riskbedömningar för maskiner och arbetsmiljön där maskinerna används
 • Oberoende maskinsäkerhetsrevisioner
 • Bedömning av maskins säkerhetsnivå och rekommenderande skyddsåtgärder
 • Utbildning för maskinoperatörer och annan personal
 • Konsulttjänster vid upphandling och inköp av maskiner och maskinlinjer
Funktionssäkerhet för maskiner Arrow pointing right

Säkerhetsrelaterade delar i ett styrsystem för maskiner utför säkerhetsfunktioner som framtagits i riskbedömning för att minska risker. Farliga rörelser kan skyddas, exempelvis genom en förreglande funktion som skickar ett stoppkommando om skyddet öppnas under farliga rörelser.

AFRY hjälper till att säkerställa lämpligheten av säkerhetsfunktioner och att funktionssäkerhetsprocesser uppfyller relevanta standarder.

Exempel på AFRYs funktionssäkerhetstjänster:

 • Granskning av funktionssäkerhetsprocesser
 • Konstruktion av säkerhetsfunktioner, från komponentval till kontroll logik för säkerhetsfunktioner
 • Skapande av säkerhetsfunktionsspecifikationsdokument
 • SISTEMA-beräkningar
 • Valideringsaktiviteter, såsom att skapa en analys- och testplan
 • Utbildning för maskinkonstruktörer och annan personal.
AFRYs maskinsäkerhetsplan Arrow pointing right

AFRYs maskinsäkerhetsplan är en heltäckande tjänst som stöttar dig i arbetet med att säkra maskiner för användarna och tillse att de uppfyller alla tillämpliga lagar, standarder och andra krav. Maskinsäkerhetsplanen ger vägledning på hur man genom ett strukturerat arbetssätt hanterar processen för maskinsäkerhet och CE-märkning, samt hur de risker som förknippas med maskiner ska identifieras och minskas.

Endast identifierade ansvarsområden hanteras

AFRYs maskinsäkerhetsplan definierar organisationen och ansvarsområden för de som är involverade i maskinsäkerheten, samt relaterad lagstiftningen som gäller för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Våra teknikexperter inom processindustrin sammanställer maskinsäkerhetsplanen och fastställer ansvarsområden för maskinsäkerhet, efterlevnad och CE-märkning. Planen kan användas genom hela projektet, från förstudie till genomförandefas. Med AFRYs maskinsäkerhetsplan kan du känna dig trygg med att dina maskinerär säkra för användarna och uppfylla kraven under hela projektets livscykel.

Industry-factory-pipes-sunset-plant
AFRYs maskinsäkerhetsplan är en heltäckande tjänst som hjälper kunderna att tillse att maskiner är säkra att använda enligt lagstadgade krav och standarder.
Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av