Two men standing in a office discussing technical drawings

Verksamhetstjänster inom processindustrin

Lokal närvaro, global kunskap

Genom vår djupa kunskap och beprövade tekniker kan vi erbjuda er resurs och support för professionellt operativt kvalitetsstöd eller det dagliga underhållet för er verksamhet och anläggning. Våra lokala experter och globala teknikspecialister gör det möjligt att bidra med tjänster som täcker hela anläggningens behov.


Vår unika kombination av specialistkunskaper inom processteknik och tvärvetenskaplig teknisk expertis gör det möjligt för oss att ge verkligt värde till våra kunders anläggning. Vi erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster inom flera discipliner som täcker alla faser av industrianläggningarnas livscykel - från strategiska studier och analyser till EPCM-projektimplementering och dagligt operativt stöd. Alla tekniska discipliner arbetar nära tillsammans genom att använda samma verktyg, processer och system.

Vår fullserviceportfölj för processindustrin är tillgänglig för våra kunder genom lokal närvaro och global kunskap.

Våra nyckelkompetenser
  • Ingenjörstjänster som täcker alla tekniska discipliner
  • Projektledning, projektstyrning, schemaläggning och upphandling
  • Studier, projektutveckling
  • Hälsa och säkerhet
  • Miljö
  • Digitalisering, Smart site
  • Operativt förbättringsarbete och Operational excellence
  • Effektivitetsförbättring (Energi, Vatten, Resurser)
Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden
Lisa Vedin
Head of Process Industries Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Lisa Vedin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.