Göteborg stad

En drivande kraft för hållbar energiutveckling i Göteborg

Rätt kompetens, fokus och innovativa lösningar är avgörande

Göteborg har ibland kallats för ”det nya Norrland” när det kommer till den gröna omställningen, med en utveckling och expansion i snabb takt inom industri- och energisektorn. Genom att aktivt arbeta för att främja och utveckla hållbar energiproduktion, energieffektivitet och övergången till fossilfria energikällor i regionen, spelar AFRY en central roll i omställningen.

AFRY arbetar med aktörer i alla storlekar för att identifiera lämpliga platser för alla typer av energiprojekt. Genom att bistå med planering, design och genomförande, bidrar AFRY till att minska beroendet av fossila bränslen och främja en mer hållbar energimix i regionen.

AFRYs energisatsning i Västsverige

På kontoret i Göteborg pågår flera projekt inom omställningsarbetet av just produktion, överföring och lagring av energi. Inom Transmission & Distribution arbetar man till exempel med den nya elledningen, Aurora Line mellan Finland och Sverige, som ska möjliggöra den gröna energiomställningen i norr. I teamet som arbetar inom kraft & värme hjälper man bland annat tillverknings- och processindustrin med energieffektivisering genom att ta till vara på spillvärme som kommer från produktionsprocessen och återanvända den i fjärrvärmenätet.
 

Ingeborg Grötterud
Ingeborg Grötterud, chef Nuclear Sweden

AFRYs kontor i Göteborg och Varberg har länge varit en bas för AFRYs kärnkraftsverksamhet och där har man under många år både bidragit till moderniseringen av dagens kärnkraftverk. Nu diskuteras det både att förlänga drifttiden på de befintliga men också att bygga ny kärnkraft i Sverige. Oavsett beslut, står AFRYs kärnkraftsteam redo att bidra med mer kompetens till branschen.

“Intresset för kärnkraft är större än vad jag upplevt på de 20 år jag jobbat i branschen. Efterfrågan på våra tjänster ökar och genom nära samarbete med våra kunder, bidrar vi till att långsiktigt säkerställa nödvändig kompetens till förvaltning och drift av befintliga anläggningar med hög säkerhet, tillgänglighet, flexibilitet och lönsamhet”, säger Ingeborg Grötterud, chef Nuclear Sweden på AFRY.

Bara i Göteborg ser man ett kraftigt ökat effektbehov och för att kunna tillgodose det behöver kapaciteten i transmissionsnätet som matar regionen förstärkas. Tord Karlberg, affärsansvarig för Transmission & Distribution på AFRY i Sverige, berättar hur de arbetar med att bland annat planera och projektera utbyggnation och förstärkning av nätet.

”Vi hjälper våra kunder med att förstärka kapaciteten in till regionen men även förstärkningar lokalt i regionen. Det handlar om att agera rådgivare åt energibolag, genomföra studier kopplade till elnätet, delta i olika kraftledningsprojekt samt ta fram miljötillstånd. Vi är med i hela kedjan för att främja omställningen som krävs”, säger Tord.  

Framtidens utmaningar och möjligheter

Energilagring, koldioxidinfångning (CCS), syntetiska bränslen och små modulära reaktorer (SMR) är några exempel på tekniksprång som uppkommit genom innovationskrafter, och som bidragit till att vi kommit långt på vägen mot att fasa ut fossila bränslen. Det är en kombination av nya och utvecklade metoder som behövs för att säkra ett elsystem i balans.

För att kunna expandera elnätet i den omfattning som krävs, behöver vi stabilisera nätet. Vi behöver lita på att det finns el när vi behöver det och eftersom större mängd energi blir väderberoende (sol och vind) behöver vi också fokusera på att lagra energin. Pumpkraft är den del inom energilagring som anses kunna lagra störst mängd energi då den, genom att använda den beprövade vattenkraftstekniken och vattenmagasin i till exempel övergivna gruvor, kan anläggas för att lagra energi på ett helt nytt sätt.

Silhouettes of wind turbines and solar panels on a morning sky

Energisektorn utvecklas i rasande fart och nya teknologier bidrar till att fasa ut fossila bränslen. För att säkerställa en hållbar framtid behöver vi fler ingenjörer inom hela energisektorn. På AFRY arbetas det på många sätt för att skapa attraktivitet i branschen och visa bredden. Här erbjuder man spännande och utvecklande uppdrag inom olika delar av energisektorn, från solceller till kärnkraft och ett stort engagemang för att främja jämställdhet och mångfald i branschen.

”För att säkerställa framtida kompetens jobbar vi bland annat med Future Energy Programme, vårt traineeprogram med en mix av utbildning och att delta i skarpa projekt. Vi på AFRY har kraften, expertisen, och en unik bredd som är vår styrka. Med flera pågående komplexa projekt i Göteborg och runtom i Sverige har vi många spännande arbetsmöjligheter och letar alltid efter fler lagspelare”, avslutar Ingeborg.

Kontakt

Ingeborg Grötterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Ingeborg Grötterud

Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Kontakta Ingeborg Grötterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
girl windpower

Håll dig uppdaterad

Signa up dig på utskick och inbjudningar till event inom energi

Du kanske också är intresserad av