red pressure vessel valve industrial

AFS 2017:3- Säker användning och kontroll av trycksatta anordningar

Säkra upp din verksamhet genom efterlevnad enligt AFS 2017:3

Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 är att förebygga incidenter och olyckor vid användning av trycksatta anordningar. AFRYs erbjudande avser skapa en förståelse för kraven i AFS 2017:3 och möjligheterna som de innebär.

Den första ångpanneföreningen bildades 1895​ av AFRY. Avsikten var att genom återkommande besiktningar av trycksatta anordningar förhindra olyckor. ​AFRY har sedan dess arbetat med att förbättra säkerhet och arbetsmiljön hos våra kunder oavsett verksamhet eller bransch.

Ett strukturerat arbetssätt i linje med föreskrifter ökar dessutom tillförlitlighet i anläggningen med mindre störningar och förbättrad driftsekonomi som resultat.

Starta med en riskbedömning

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), ställs till exempel krav på konstant övervakning av anordningarna, om inte en riskbedömning visar att övervakningen kan ske på ett annat sätt. Vi rekommenderar alltid en initial GAP-analys för att identifiera behovet av åtgärder, därefter skapar vi en plan för införandet, tillsammans med kunden.

607_gettyimages-915132544 Safe collaboration EHS Machinery safety CE Marking green helmets from above construction workplace
Samla riskhantering
I AFRYs molnbaserade program Zert RM hanterar du allt från inrapportering av händelser till avancerade tekniska riskanalyser.

Certifiera dig som pannoperatör - Ett samarbete mellan AFRY och Trainor

Även om kravet på personcertifiering skjutits upp från 1 december 2022 till 1 december 2025 så är frågan fortfarande aktuell. Har pannoperatören rätt kompetens så att hen kan utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt?

Som läget är nu råder det brist på certifierade pannoperatörer vilket innebär att panncentraler i vissa fall kan komma att stå still när regelverket börjar gälla. Eller ännu värre, drift och underhåll utförs av obehörig personal vilket kan innebära en ökad risk för personskador och produktionsbortfall. Om inte regelverket följs kan arbetsgivaren bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

I och med de kommande kraven på personcertifiering i AFS 2017:3 så ökar behovet av utbildning för pannoperatörer. Därför gör Trainor och AFRY en gemensam satsning och erbjuder utbildningar inför certifieringen.

Kontakt

Hans Bjarnehed - Sales Manager, Business Area Specialized Technical Services

Hans Bjarnehed

Sales Manager, Business Area Specialized Technical Services

Kontakta Hans Bjarnehed

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.