Excavated rock wall in a tunnel

Geologi och hydrogeologi

AFRYs tjänster inom geologi och hydrogeologi

AFRYs experter på geologi och hydrogeologi kan jord, berg och grundvatten

Behovet av underjordisk byggnation ökar. Detta gäller särskilt utvecklingen av stadskärnor, men också infrastrukturutveckling i allmänhet – reningsverk, energiproduktion, transport, datacenter för att nämna endast några områden. När man bygger under jord är det viktigt att man verkligen förstår markens och bergets kvalitet, för att kunna bygga effektivt och säkert. Dessutom måste konsekvenserna för grundvattnet alltid tas i beaktande.

Vi kan berg och mark. Vi hjälper våra kunder med de studier och den modellering som behövs inom byggnation, gruvdrift, energi och vattenförsörjning. Dessa tjänster kan omfatta exempelvis hydrogeologiska studier, grundvattenkemi, grundvattenflöde, geofysiska undersökningar och geofysisk modellering, geologisk kartläggning, berg- och markmodellering samt studier av använt kärnbränsle.

Våra experter. Som en av de ledande experterna inom geologi och geofysik har vi utvecklat mjukvaran RockCad Software, ett verktyg för 3D-modellering av berg och mark.

För att mäta grundvattnets flöde i berg och mark använder vi mätutrustningen Posiva Flow log (PFL), som vi har utvecklat i samarbete med Posiva.

Oavsett om det handlar om tunnlar, markundersökningar för byggnation, gruvdrift & prospektering, geoteknik i gruvdrift, markbunden värme, vattenkraftdammar, grundvattenstudier eller studier av förorenad mark, så använder vi den expertis vi tillskansat oss i de svåraste och mest kritiska uppdragen under de senaste 40 åren, till gagn för alla våra kunder.

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.