TBM road tunnel under construction

Tunnlar

Tunnellösningar

I tunnelprojekt kan AFRY bidra genom omfattande erfarenhet och expertkunskaper, inte minst på områden som geoteknik och bergmekanik.

Tunnlar är viktiga inslag i ett integrerat infrastruktursystem. Väg-och järnvägstunnlar ingår i transportnätverk och avlastar trängsel i stadskärnor. Tunnlar behövs för att transportera vatten och avlopp och för att kunna producera hållbar vattenkraft.

AFRY använder den senaste tekniken för att ta fram integrerade och kostnadseffektiva lösningar för tunnelprojekt, som snabbt och effektivt motsvarar kundernas behov. Våra högkvalificerade ingenjörer och geologer erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom geoteknik och bergmekanik, baserat på global erfarenhet av att konstruera komplicerade underjordiska strukturer under svåra geologiska förhållanden.

Vi kan leverera kompletta utvecklingsprojekt, från konceptuella förstudier till stöd på plats under byggnation. Tekniska kunskaper, praktisk erfarenhet, deltagande i internationella forum och förtrogenhet med modern datorteknik garanterar att bergmekaniska behov är uppfyllda. Vi strävar efter att erbjuda tekniskt optimerade lösningar som minimerar kostnader och risker.

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design
Peter Lundman
Technical Director BA Planning & Design

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.