City, children playing

Vattentillgång och rening

AFRYs lösningar inom vattentillgång och rening

Rent vatten är en förutsättning för liv. Våra vattenreningstjänster täcker alla faser i kommunala och industriella vattenprojekt. Vi har ofta genomfört en mängd genomförbarhetsstudier och processtudier innan investeringsbeslutet.

Under projektutförandet tillhandahåller vi detaljerad design, konstruktionshantering och idrifttagningstjänster. Dessutom stöder vi vattenföretag under drift med managementkonsultation och teknisk rådgivning. Vår specialkompetens inkluderar riskhantering, jämförelser mellan olika implementeringsmetoder och scenarier samt stark kapacitet inom energisystem.

Dricksvattensäkerhetskompetens tillämpas för att undvika långa avbrott i försörjningen som skapar stora problem för samhället. Förebyggande arbete behövs i form av beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser och systematiskt säkerhetsarbete.

AFRYs stora erfarenhet inom vattensektorn utgör en solid grund för att hantera denna utmaning och styrs av vårt övergripande mål att försöka hitta "rent vatten för alla i nöd".

Vår erfarenhet

Grund- och ytvattenstudier och modellering, integrerad förvaltning av vattenresurser, masterplaner för vattenhantering, utveckling av vattenförsörjningsprocesser, vattenöverförings- och försörjningsnät, vattenpumpstationer, verk och reningsverk, vattenlagringsanläggningar, minskning av vattenförlust och icke-intäkter vattenanalys.

Kontakt

Peder Häggström - Team Leader, Water Sweden

Peder Häggström

Team Leader, Water Sweden

Kontakta Peder Häggström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser

Relaterade nyheter, events och artiklar