AFRY Bygg och Fastighet Högsäkerhetsanläggningar Fortifikationsverket

Högsäkerhetsanläggningar - Fortifikationsverket

Stor nybyggnation för luftvärnet

Fortifikationsverket har anlitat AFRY som generalkonsult vid projektering av en ny anläggning med utbildningslokaler och övningsfält för Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad. Det är ett säkerhetsklassat projekt som genomförs för att möta Försvarsmaktens tillväxtbehov.

2018 beslutade Försvarsmakten att köpa in Luftvärnssystem 103 (Patriot). Fortifikationsverket ansvarar för att bygga en ny anläggning för utbildning och förvaring av systemet hos Lv 6 i Halmstad. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025.

Säkerhetsklassat projekt

AFRY har varit generalkonsult med ansvar för projektering av ett säkerhetsklassat projekt åt Fortifikationsverket. Huvudbyggnaden omfattar cirka 20 000 kvadratmeter i en huskropp. Den rymmer bland annat utbildningshallar, materielunderhållshall, specialsalar för teori och simulatorutbildning, lektionssalar, samlingssal, kontor, omklädningsrum och teknikutrymmen. Runt byggnaden uppförs rangerytor, vägar samt staket med grindar. Projektet omfattar även mindre friliggande teknikbyggnader samt ett körövningsfält och ett stridsteknikövningsfält.

Genomtänkta materialval

Vid utformning och inredning har fokus legat på väl genomtänkta materialval utifrån verksamhetens art. Projektet har en hög ambitionsnivå när det gäller rumsliga kvaliteter och färgsättning för att skapa tilltalande miljöer för såväl personal som besökare, även i rum med höga krav på tekniska lösningar. I projektet tas hänsyn till miljö och hållbarhet, bland annat genom att projektera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver i tillämpbara delar.

Många olika teknikområden

AFRYs roll som generalkonsult har resulterat i väl genomarbetade handlingar inom ett flertal teknikområden som samverkat utifrån ett helhetsperspektiv. Beställarens och verksamhetens krav har stått i centrum i varje del av projekteringen. Den kontinuerliga dialogen mellan involverade aktörer har varit av central betydelse under hela processen, vilket underlättats av AFRYs lokala närvaro i Halmstad.

Det är ett väldigt stort projekt med speciella installationer som kräver expertkunskap och god samordning. Det tog lite tid för AFRY att sätta sig in frågeställningarna men vi är väldigt nöjda med slutprodukten.

Ingvar Liinanki, projektledare Fortifikationsverket

Fakta

Kund: Fortifikationsverket, Halmstad

Objekt: Utbildningslokaler och kontor

Projekt: Nybyggnation

Period: 2020–2023

AFRYs roll: Generalkonsult

Kompetensområden: Hållbart byggande, BIM, arkitektur, akustik, byggkonstruktion, VVS, styr, sprinkler, yttre VA, el/tele, elkraft, energieffektivisering, brandskydd/säkerhet, mark, landskap, projekteringsledning

AFRY Bygg och Fastighet Högsäkerhetsanläggningar Fortifikationsverket
Luftvärnsregementets nya anläggning i Halmstad, som beräknas stå klar 2025, har projekterats av AFRY på uppdrag av Fortifikationsverket.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Björn Spångberg - Business Developer

Björn Spångberg

Affärsutvecklare

Kontakta Björn Spångberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.