engineer hand digital tablet

Människa-Teknik-Organisation - ett systemperspektiv

Mot en säkrare framtid

Genom att navigera i en värld av alltmer komplexa lagar, direktiv och regler som rör miljö, arbetsmiljö och säkerhet (OHS), uppmanas våra team att öka arbetsplatsens produktivitet och ekonomiska hållbarhet. Vi närmar oss framtidens hållbara säkerhet med ett helhetsperspektiv.

Vårt arbete sträcker sig från det tekniska – vilket inkluderar säkerhetsanordningar, stängsel, förreglingsanordningar, säkerhets-PLC – till miljömässiga och organisatoriska förändringar.

Våra certifierade specialister leder certifieringsprocessen samt större säkerhetsinitiativ, inklusive regelverksarbete och utbildning, för stora som små företag.

Vi är oberoende säkerhetsexperter som hjälper kunder att eliminera miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (EHS-risker, även kända som ESH, OHS, OSH) samtidigt som vi skapar hållbar säkerhet för framtiden.

Ett brett utbud inom säkerhet

Vårt arbete sträcker sig från det tekniska till miljömässiga och organisatoriska förändringar. Vilket innebär det mesta från säkerhetsanordningar, stängsel, mekanisk förregling, säkerhet i programmerbara styrsystem (Safety PLC, Programmable Logic Controller)

AFRYs certifierade specialister kan leda hela eller delar av certifieringsprocessen. Vi har erfarenhet av stora och små projekt, utbildning, implementering och andra säkerhetsrelaterade aktiviteter som riskbedömningar, dokumentation och att säkerställa regelverksefterlevnad.

Några av våra specialist kompetenser:

 • Projektledare
 • BAS-P / BAS-U
 • Skyddsombud
 • HSE-koordinatorer
 • Internrevisorer
 • Oberoende utredare
safety

Att skapa hållbara säkerhetskulturer

En god säkerhetskultur bygger på ett förebyggande tillvägagångssätt. Det handlar om att främja en användarcentrerad syn, där risker och faror aktivt förhindras.  I stället för att betala dyrt för att åtgärda skador, problem med buller, miljöutsläpp och luftburna partiklar i efterhand tjänar företget på:

 • ökad säkerhet för de anställda som bidrar till lojalitet och bättre hälsa
 • högre produktivitet i verksamheten

En robust säkerhetskultur eliminerar också risken för ekonomisk nedgång. Om incidenter helt undviks kan kunden undvika att förlora pengar på böter och ersättningar.

Vårt erbjudande

Byggarbetsmiljösamordnare Arrow pointing right

Arbetsmiljösamordnare på byggarbetsplatsen

Vi övervakar alla aspekter som omfattas av Arbetsmiljölagen – både före och under byggprocessen. Som ett ingenjörs- och konsultföretag samarbetar vi ständigt med andra kunskapsområden. Tillsammans med arkitekter, konstruktörer och projektledare garanterar vi säkerheten för en byggnads framtida användning och underhåll.

BAS-P & BAS-U Arrow pointing right

BAS-P & BAS-U

AFRY tillhandahåller expertis för planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Under planeringsfasen (BAS-P) samordnar vi mellan olika parter för att säkerställa att alla lag- och ordningskrav uppfylls.

Väl på byggarbetsplatsen (BAS-U) utvärderar vi alla risker och implementerar skyddsanordningar, vilket garanterar arbetarnas säkerhet.

Säkerhetsansvarig Arrow pointing right

Säkerhetsansvarig / säkerhetsingenjör

En bra säkerhetsansvarig eller arbetsmiljöingenjör är avgörande för ett smidigt säkerhetsarbete.

AFRYs säkerhetsingenjörer prioriterar att skapa förutsättning för samarbete och goda relationer mellan ledning och anställda. Tillsammans med företaget ser de sedan till att arbetsplatsen uppfyller lagar om hälsa och säkerhet, etablerar policys, identifierar risker och förbättringsåtgärder samt verkställer säkerhetsprogram. Tack vare dem kan företaget känna sig tryggt.

På AFRY är våra säkerhetschefer både detaljorienterade och kommunikativa. Tack vare den samlade erfarenheten kan vi snabbt rekommendera lämpliga arbetsmiljöåtgärder anpassade till just din verksamhet.

SAM,SHM, MHS, EHS, SHE, OHS, OSH, QEHS, QHSE, QOHS, QSHO

Oavsett vad du kallar arbetsmiljö- och säkerhetsarbete så är syftet att ta hand om dina anställda och planeten. Vi kan hjälpa dig!

Systematic work environment management Arrow pointing right

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vi hjälper kunder att följa bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01). Genom att etablera rutiner och instruktioner gör vi arbetsmiljön säkrare. Detta inkluderar även att tilldela ansvarsområden över kundens dagliga verksamhet.

AFRY kan utföra alla nödvändiga aktiviteter:

 • Granskning av arbetet
 • Riskbedömning
 • Åtgärder för att minska risker
 • Analys av arbetsmiljön
 • Utvärdera om åtgärder har reducerat riskerna

Verktyg för organisationen som utgörs av både människa och maskin

construction people walking upstairs

Lean och en kultur av kontinuerlig förbättring

Genom att använda Lean-metoder kartlägger vi effektivt våra kunders säkerhetsbehov. Till exempel inkluderar vi 5S-metoden för att standardisera och strukturera alla säkerhetsåtgärder. Detta skapar också vanor och metoder som, som en del av en förebyggande säkerhetskultur, bidrar till kontinuerliga förbättringar. I slutändan kommer välbefinnandet för anställda att förbättras och produktiviteten kommer att öka.

Digital solutions woman

EHSQ-ledningssystem

På AFRY implementerar och utvecklar vi verksamhetsledningssystem. Våra team kan fungera som internrevisorer och de kan garantera att kunderna uppfyller förordningarna enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Rådgivning 

Chemical safety Arrow pointing right

Kemikaliesäkerhet

På AFRY ger vi våra kunder råd om hur man hanterar kemikalier, farligt gods och byggrester på rätt sätt. Dessutom erbjuder vi kunskap om hur företag bör lägga upp dagliga rutiner, säkerhetsblad och skyddsåtgärder på arbetsplatsen.

Genom att ta alla nödvändiga steg och genom att producera korrekta riskbedömningar säkerställer vi säkerheten för människors hälsa och miljön. Detta gäller risker till följd av kemikaliers naturliga förekomst i miljön, men även deras utvinning, syntes, produktion, användning och avfallshantering.

Regelverksefterlevnad inom kemikalieområdet faller under vår avdelning för Compliance and Quality management.

Som med alla våra säkerhetserbjudanden erbjuder vi även utbildning i kemisk säkerhet till våra kunder. Att skapa en hållbar arbetsmiljö kräver en varaktig insats – det kräver utbildning av personal och en fortsatt investering i anställdas säkerhet. Läs mer om våra utbildningstjänster och kurser

 

Maskinsäkerhet Arrow pointing right

Maskinsäkerhet är nyckeln till en framgångsrik och hållbar verksamhet.

Maskinsäkerhet innebär färre risker, en förbättrad och ökad produktion samt en säkrare arbetsmiljö. Det här är vad vi kallar en win-win-situation. Och det är därför säkerhet har varit en del av AFRYs DNA i över 125 år.

Läs mer om maskinsäkerhet

CE märkning Arrow pointing right

Behöver du en CE-märkning av en maskinleverans enligt maskindirektivet 2006/42/EG Prenumerera på AFRYs CE-märkningspaket, en modul i AFRYs molnbaserade produkt Zert RM.

Prenumerationen innehåller allt du behöver för att uppnå CE-märkning av en maskinleverans enligt 2006/42/EG.

Läs om CE-märkningsmodulen 

 

Kontakt

Igor Bogunic - Global Head of Safety & EHS Management

Igor Bogunic

Global Head of Safety & EHS Management

Drives, manages and develops projects and new business through sustainability, digitalization & safety.

Kontakta Igor Bogunic

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Markus Astergren - Section Manager Zert

Markus Astergren

Section Manager Zert

Kontakta Markus Astergren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.