Man and woman looking into the camera holding a technical drawing

Utbildning inom Kvalitet & efterlevnad samt Säkerhet, Hälsa & Miljö

AFRY erbjuder en mängd olika utbildningar inom områdena lagstiftning, efterlevnad samt miljö, hälsa och säkerhet.    

Efter över 100 år av arbete inom inspektion och kontroll har AFRY gedigen erfarenhet att luta sig mot när vi hjälper organisationer att hantera lagrelaterade och branschspecifika utmaningar.   

Varje dag ställs vi inför intressanta utmaningar relaterade till olika lagar och föreskrifter i en mängd olika branscher, för både små och stora företag. Utifrån vår breda erfarenhet har vi tagit fram olika utbildningsprogram som passar alla kunskapsnivåer.   

I samarbete med TeknikUtbildarna erbjuder vi kurser, e-utbildningar, klassrumsutbildning ch praktiska exempel anpassade efter ditt behov, i hela Sverige.  

Vår erfarenhet för din kunskap! 

 

Vår kompetens: 

  • Arbetsmiljö 

  • Kvalitetsstyrning 

  • Lagkrav och efterlevnad   

Jacob Rydholm
Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.