Project Management Planning with schedule

Projektledning och implementering för processindustrier

Pålitlig partner oavsett om du söker stöd med en inledande projektutveckling eller en total projektledningsleverans

Alla projekt är unika med dess olika utmaningar. Våra teknikoberoende experter ger dig vägledning med hjälp av vår beprövade projekthanteringsprocess, från totala EPCM-lösningar till att fungera som projektledare inom din organisation kan vi bidra till att ditt projekt uppfyller högsta kvalitet och säkerhetsstandard.

Genom att välja oss som din projektpartner får du tillgång till tjänster som sträcker sig över hela projektets livscykel, från förstudier till implementering. Med vår långa erfarenhet av projektstyrning och projektledning, vår globala kompetens i kombination med lokal kännedom, möjliggör vi ett lyckat projekt – att det utförs säkert och hållbart, i tid, på budget och med rätt omfattning. Som "one-stop-shop" får du alla projekttjänster under ett och samma tak – från multidisciplinära ingenjörstjänster till projektledning, bygg- och montageledning och idrifttagningstöd.

Våra projektledningstjänster omfattar projektledning, projektkontroll, upphandling, bygg- och montageledning, utcheckning och idriftssättning och annat projektstöd, samt tillståndsfunktioner beroende på dina projektbehov. Projektimplementeringsmetoden bestäms alltid tillsammans med er som kund för att säkerställa era behov på bästa sätt.

Våra nyckelkompetenser

Project Management Office (PMO) Arrow pointing right
 • Vi erbjuder professionell stöttning genom hela livscykeln av ett projekt med hjälp av våra oberoende experter.
 • Vi täcker alla delar av en fullständig projektledning med planering, dokumentkontroll, projektadministration och uppföljning.
 • Vi har expertis inom inköp, ingenjörsledning och byggledning
 • Vi står för vägledning och stöttning i projekt av högsta kvalitet och säkerhetsstandard.
 • Vi är med från start till mål i stora och komplexa projekt.
EPCM Projektleveranser Arrow pointing right
 • Enligt EPCM-modellen har ni som kund den övergripande kontrollen i ert projekt medan vi går in och stöttar i de olika disciplinerna.
 • Vi stöttar med rådgivning och hantering i alla ingenjörsrelaterade aspekter, såsom planering, komplexa ingenjörstjänster och koordinering av entreprenörer.
 • Vi stöttar även i alla upphandlingsrelaterade frågor i projektet, såsom tekniska offertförfrågningar, organisering av anbudsprocessen, förkvalificering av leverantörer, teknisk utvärdering och rekommendation av entreprenörer.
 • Vi erbjuder också stöd och hantering i alla byggnadsrelaterade frågor i ett projekt där vi tillhandahåller ingenjörstjänster och byggledning från start till mål. Detta inkluderar en omfattande planering av såväl logistik som kostnader och byggteam. Vi övervakar därefter hela byggnadsprocessen i våra kunders projekt fram till slutförandet.
 • Vi samordnar och tillhandahåller all information som rör ett projekt och ser till att den dokumenteras på ett säkert och kvalitativt sätt.
Byggledning Arrow pointing right
 • Vi erbjuder stöd i alla byggnadsrelaterade frågor.
 • Vi stöttar och ger rådgivning till byggteamet.
 • Vi tar fram en byggnadsmanual i nära samråd med projektledningsplanen.
 • Vi bevakar fortskridning av entreprenörernas prestation.
 • Vi förvaltar och leder personalen på plats.
 • Vi implementerar och förstärker kvaliteten i hälsa, miljö och säkerhetsfrågor.
 • Vi säkerställer att all byggnadsrelaterad dokumentation sparas på ett kvalitativt och säkert sätt.
Projektledning Arrow pointing right
 • Vi erbjuder en övergripande projektplan från start, genomförande och slutförande av projekt.
 • Vi går in i projektet med konsulter som har mångårig erfarenhet av omfattande och multidisciplinera projekt.
 • Våra konsulter har stor kunnighet i att planera, organisera och leda stora projekt mot fördefinierade mål.
 • Vi tar fram en kvalitativ och effektiv projektplan.
 • Vi säkerställer att alla åtaganden genomförs kvalitetsmässigt och inom ramen för tid och budget.
 • Vi säkerställer att alla resurser som krävs för genomförandet av ett projekt finns på plats.
 • Vi säkerställer att projektet uppnår sina finansiella mål.
 • Vi erbjuder kontinuerlig rapportering gällande status och prestanda.
 • Vi säkerställer att en gedigen kommunikation sker mellan alla berörda parter.
 • Vi står för att implementering av en risk och möjlighet policy.
 • Vi ser till att skapa en kvalitativ och säker dokumenthantering.
 • Vi är noga med att observera alla frågor inom HSE och säkerställa att incidenter och olyckor alltid rapporteras och registreras.
Projektkontroll - inklusive tidsplaner och kostnadskontroll Arrow pointing right
 • Vi tillhandahåller en övergripande tidplan och statusrapportering i projektet.
 • Vi erbjuder konstnadskontroll och budgetuppföljning och ser till att den går i linje med projektplanen inom budget och tidsram.  
 • Vi ser också över planen när det sker förändringar i projektet och ser till så att dessa dokumenteras och räknas in i projektplanen.
 • Vi utför riskanalyser och hantering av de risker som kan uppkomma under projektets gång.
 • Vi erbjuder stöttning och rådgivning i alla frågor som kan uppkomma i samband med planering, schemaläggning och i projektets utveckling.
 •  Vi går in med råd och stöttning i alla frågor som är relaterade till att nå det finansiella målen.
 • Vi jobbar utifrån de internationella standarderna PMI, IPMA och PRINCE2.
Upphandling Arrow pointing right
 • Vi erbjuder ledning, förvaltning och kontrollerande av alla frågor som rör upphandling i våra kunders projekt.
 • Vi ser också till att implementera en upphandlingsplan som går i linje med projektplanen.
 • Vi koordinerar och kontrollerar alla upphandlingsfrågor för ett kvalitativt och framgångsrikt genomförande av ett projekt.
 • Vi säkerställer att all dokumentation rörande upphandling sparas och arkiveras på ett säkert sätt.

 

Michael Sundvik - Business Unit Manager Project Management Office
Michael Sundvik
Business Unit Manager Project Management Office

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Michael Sundvik

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av