Picture from Copenhagen

Future Cities

Vi formar framtidens städer

Future Cities - vår gemensamma förmåga att anta utmaningen att skapa framtidens hållbara städer.

Vi skapar värde genom att fokusera på och stärka en stads själ och identitet. Allt för att forma framtidens levande städer, där det goda och hälsosamma livet är tillgängligt för alla. Vi formar framtida städer där människor, företag, kultur, innovation och vetenskap trivs. Städer som är inkluderande och säkra.

Städer utifrån mänskliga behov

AFRY har byggt och utvecklat städer sedan 1895. Vår omfattande och globala erfarenhet har genererat insikter i stadsplanering och människocentrerad, funktionell och estetisk design. Dagens innovationshastighet och nya möjligheter, mot bakgrund av effekterna av klimatförändringar och politiska prioriteringar, betonar behovet av sektorsövergripande samarbete. Vi vill hitta de bästa lösningarna för att skapa framtidens städer: hållbara, trevliga, säkra, smarta, inkluderande, levande och helt skapade ur invånarnas perspektiv och behov.

Enligt FN kommer 68 procent av världens befolkning att bo i stadsområden år 2050.

Befolkningstillväxt och urbanisering kommer att leda till nya utmaningar i stadsområden. Hur kan vi hantera dessa utmaningar samtidigt som vi förbättrar livskvaliteten? Hur kan vi bygga städer för framtida generationer utifrån den kunskap vi har idag om hur vår framtida värld kommer att bli? Vi vill optimera städer utifrån mänskliga behov utan att äventyra naturresurserna. Framtidens städer måste ha en balans mellan vision och tradition, etik och teknik och vara både smidiga och omtänksamma.

Future Cities Insights Hero stairs to green city garden park

Future Cities Insikter

AFRYs experter delar med sig av sina insikter kring hållbar stadsutveckling

Predicting the Unpredictable

2019 lanserades boken Predicting the Unpredictable - a Nordic Approach to Shaping Future Cities, skriven av Jonas Gustavsson, President and CEO och Helena Paulsson, Head of Urban Development.

Boken är en röst i diskussionen om hur man planerar smarta, hållbara och attraktiva städer i tider med snabb utveckling.

I boken utforskas olika aspekter av stadsutveckling. Vad gör en stad attraktiv, vad har fungerat tidigare och hur kan vi planera för en okänd framtid? Finns något framgångsrecept när det gäller mobilitet, säkerhet, bostäder, kultur, teknisk utveckling, ljud och ljus - boken väcker tankar, identifierar saker att tänka på och att undvika samt innehåller intervjuer med inspirerande människor i framkant av utvecklingen inom sina respektive områden.

Boken inbunden finns att beställa  här och som e-bok här eller här.

Smygläs första kapitlet här!

Predicting the unpredictable Future Cities book

Helena Paulsson - VP and Head of Business Area Architecture and Design

Helena Paulsson

VP and Head of Business Area Architecture and Design

Kontakta Helena Paulsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.