Otaniemi campus

Skolor och utbildningslokaler

Skollokaler för bättre inlärning

AFRY har den expertis och erfarenhet som krävs för att designa alla sorters utbildningslokaler, som grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet.  

Skolorna är centrala platser för lärande och utveckling och har stor betydelse för skolbarnets, studentens och lärarens liv. När vi skaffar oss kunskap och utvecklar vårt analytiska tänkande behöver vi miljöer som gynnar koncentration, kreativitet och återhämtning. En sådan miljö bör vara lugn och inspirerande på samma gång – och dessutom flexibel nog att uppfylla både enskildas och stora gruppers olika behov. Givetvis måste de även vara kostnadseffektiva att bygga, driva och underhålla.

Erfarenheten har lärt oss hur vi skapar de bästa miljöerna för växande hjärnor. Det krävs flexibel belysning, ventilation och akustik, samt brand- och säkerhetsstandard på högsta nivå. Inom högskola och universitet håller den gamla föreläsningssalen på att försvinna till förmån för mindre, rundare ytor som passar bättre för samverkan och diskussioner. Dagens utbildning är dessutom beroende av digital teknik, vilket gör att IT-lösningar och uppkopplingar får avgörande betydelse.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser