Gapminder

Sprinkler

Sprinkler

AFRY erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster på området. Vi är certifierade sprinklerkonsulter med kompetens att leverera tekniskt optimala och kostnadseffektiva helhetslösningar av högsta kvalitet i både nya och befintliga installationer.

Rädda liv och sänk premier

Det finns många fördelar med ett sprinklersystem. Den främsta funktionen är förstås att släcka brand och rädda liv och egendom. Men en sprinkleranläggning kan också vara en lönsam investering rent ekonomiskt. Att installera ett sprinklersystem kan medföra lägre kostnader för byggnadens totala brandskydd, lägre försäkringspremier, och möjliggöra öppna planlösningar i komplexa byggnader.

Bäst och mest säkra skyddet

När det gäller aktivt brandskydd är sprinkler den i särklass bästa och säkraste lösningen för skydd av  personer, verksamhet och egendom. På AFRY arbetar vi förebyggande med brandskydd, och bidrar ofta redan i starten av byggprocessen. Genom att på ett tidigt stadium samordna med byggansvarig och övriga installatörer får man optimalt skydd till minimal installationskostnad, och låga driftkostnader.

Olika verksamheter och byggnader

Vi är specialiserade på alla typer av sprinklerinstallationer och har genomfört projekt inom de flesta verksamhetstyper, som industrier, flygplatser, sjukhus, affärscentra, äldreboenden, skolor, kontor,   kärnkraftverk och högsäkerhetsanläggningar. Det ger oss en bred kompetens och erfarenhet. Vi utför uppdrag över hela världen och våra projektörer har lång erfarenhet av sprinklerprojektering enligt såväl  internationella som nationella regelverk.

Tjänster inom brand och sprinkler

  • Projektering 2D/3D
  • Tekniska beskrivningar
  • Dokumentationsförteckningar
  • Hydrauliska beräkningar
  • Flödesscheman
  • Larmscheman
  • Orienteringsplaner
  • Serviceritningar
  • Mängdförteckningar
  • Utredningar i tidiga skeden

Vi tar även fram brandritningar, utrymningsplaner och installationsplaner samt brandskyddsdokumentationer.

Kontakt

Har du frågor om sprinkler, vänligen kontakta våra experter inom området:

Carl-Johan Herbst på AFRY i Stockholm, carljohan.herbst@afry.com, 010-505 85 25.
Andreas Thomory på AFRY i Malmö, andreas.thomory@afry.com, 010-505 73 84.