AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Sprinkler

Sprinkler

AFRY erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster på området. Vi är certifierade sprinklerkonsulter med kompetens att leverera tekniskt optimala och kostnadseffektiva helhetslösningar av högsta kvalitet i både nya och befintliga installationer.

Rädda liv och sänk premier

Det finns många fördelar med ett sprinklersystem. Den främsta funktionen är förstås att släcka brand och rädda liv och egendom. Men en sprinkleranläggning kan också vara en lönsam investering rent ekonomiskt. Att installera ett sprinklersystem kan medföra lägre kostnader för byggnadens totala brandskydd, lägre försäkringspremier, och möjliggöra öppna planlösningar i komplexa byggnader.

Bäst och mest säkra skyddet

När det gäller aktivt brandskydd är sprinkler den i särklass bästa och säkraste lösningen för skydd av personer, verksamhet och egendom. På AFRY arbetar vi förebyggande med brandskydd, och bidrar ofta redan i starten av byggprocessen. Genom att på ett tidigt stadium samordna med byggansvarig och övriga installatörer får man optimalt skydd till minimal installationskostnad, och låga driftkostnader.

Olika verksamheter och byggnader

Vi är specialiserade på alla typer av sprinklerinstallationer och har genomfört projekt inom de flesta verksamhetstyper, som industrier, flygplatser, sjukhus, affärscentra, äldreboenden, skolor, kontor,   kärnkraftverk och högsäkerhetsanläggningar. Det ger oss en bred kompetens och erfarenhet. Vi utför uppdrag över hela världen och våra projektörer har lång erfarenhet av sprinklerprojektering enligt såväl internationella som nationella regelverk.

Tjänster inom brand och sprinkler

  • Projektering 2D/3D
  • Tekniska beskrivningar
  • Dokumentationsförteckningar
  • Hydrauliska beräkningar
  • Flödesscheman
  • Larmscheman
  • Orienteringsplaner
  • Serviceritningar
  • Mängdförteckningar
  • Utredningar i tidiga skeden

Vi tar även fram brandritningar, utrymningsplaner och installationsplaner samt brandskyddsdokumentationer.

Kontakt

Har du frågor om sprinkler eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Karl Hansson - Sprinkler, Gothenburg

Karl Hansson

Sprinkler, Göteborg

Kontakta Karl Hansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.