Infra-Buildings, inspection

Besiktning

Besiktning, provningar och kontroller

Vill du förebygga, testa och minska din radonexponering? Eller är det dags att besiktiga el- och brandsystemet? Kontakta oss för kostnadseffektiva provningar och kontroller. 

Oavsett vilken typ av besiktning du behöver eller storleken på din organisation kan vi hjälpa till. 

I Sverige har vi ett femtiotal EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som tillsammans utgör nästan en tredjedel av de som är verksamma i landet. Alla besiktningspersoner är utbildade av Svenska Byggingenjörers riksförbund (SBR) och har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Exempel på tjänster

Kontakt

Har du frågor om besiktningar, vänligen kontakta din lokala kontakt och expert eller 
Ulf Gustavsson, ulf.m.gustavsson@afry.com, 010-505 03 56.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!