Infra-Buildings, HVAC

VVS

Rätt system för kontroll över driftkostnader och inomhusklimat

Värme, ventilation och sanitet är en del av grunden i en byggnad. Med rätt system och rätt lösning sänker du byggnadens driftkostnader, samtidigt som du får kontroll över inomhusklimatet.  

Olika byggnader kräver olika VVS-system. Vi hjälper dig att reda ut vilka krav som gäller för just din byggnad och tar fram den bästa lösningen som ger dig kontroll över driftkostnaderna och inomhusklimatet.  

Tjänster inom VVS

Vår tjänster inom VVS är bland annat:

  • Planera projekt
  • Projektera teknikuppdrag
  • Sprinkler
  • Ge råd om olika tjänster
  • Utföra undersökningar
  • Besiktningar

Kontakt

Har du frågor om VVS, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller någon av våra marknadsområdeschefer:
Andreas Rinnström på AFRY i Gävle, andreas.rinnstrom@afry.com, 010-505 64 17
Anders Jansson på AFRY i Solna, anders.jansson@afry.com, 010-505 03 79
Henrik Johansson på AFRY i Göteborg, henrik.johansson@afry.com, 010-505 33 67
Ulrik Andersson på AFRY i Malmö, ulrik.andersson@afry.com, 010-505 38 77

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, projektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!