Infra-Buildings, Oslo - office

Byggnader

Framtidssäkrade byggnader

Byggnadslösningar som säkerställer låg energianvändning och klimatpåverkan hela livscykeln.

Klimatneutralitet står högt upp på allas vår agenda idag. Våra byggnader står för en stor del av klimatpåverkan och den måste vi minska. Genom samarbete, utbyte av erfarenheter och kunskap kan vi driva på utvecklingen och få till en snabbare förändring. Tillsammans kan vi driva på omställningen mot hållbara samhällen och nå klimatmålen.

Byggnadens livscykel

En byggnad har stor klimatpåverkan under hela livscykeln och att bygga hållbart är av största vikt. Men även under de andra faserna i livscykeln finns många viktiga delar som är avgörande för att uppnå klimatneutralitet.

Bygga hållbart för många år

Möjligheten att påverka och minska en byggnads klimatpåverkan ser olika ut i och olika skeden i en byggnads livscykel. Men oavsett om det är en ny byggnad som ska byggas eller en befintlig som ska utvecklas finns mycket att vinna på att tänka och göra rätt.

  • Tidiga skeden
  • Projektering och byggproduktion
  • Drift och förvaltning
Byggnadens livscykel

Från planeringsfas till rivning

Tidiga skeden

Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut antingen de ska bygga nytt eller utveckla ett befintlig bestånd. Vi säkrar kostnader och hållbarhetsmål, lägger grunden till att byggnaden och dess ingående delar blir cirkulära samtidigt som den över tid kan möta och dra nytta av en ökad digitalisering.

Projektering och byggproduktion

Vi hjälper våra kunder att kravställa den slutliga produkten, byggnaden. Vi värderar olika systemlösning och tar fram underlag för upphandling av entreprenörer utifrån den entreprenadform du valt.

Vi hjälper också entreprenören att ta fram detaljerade bygghandlingar för materialinköp, inventering för återbruk, produktionsplanering och ett rationellt montage.

Under byggproduktionen är vi behjälpliga med bygg- och installationsledning, kontroll och besiktning.

Ett led i att säkerställa att en byggnads hållbarhetsmål uppnås är att miljöklassa den i Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Svanen, City lab, eller Well mfl. Ett arbete som vi kan leda.

Drift och förvaltning

Vi hjälper våra kunder att ta fram underhållsplaner, bistår vid teknisk förvaltning, utför myndighetsbesiktningar och säkrar dina energikostnader. En uppkopplad byggnad där du i realtid kan följa utnyttjandegrad, energiåtgång eller dess klimatbelastning skapar förutsättningar för en hållbar förvaltning och driftsekonomi.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

Arkitektur, ljusdesign, akustik, ljuddesign, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller på sidan lediga jobb.

Mattias Andreassen - VP and Head of Business Area Buildings Sweden

Mattias Andreassen

VP and Head of Business Area Buildings Sweden

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Krister Persson - Business Unit Manager Buildings Sweden North

Krister Persson

Business Unit Manager Buildings Sweden North

Kontakta Krister Persson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Linda Leijonberg - Business Unit Manager West, Business Area Buildings

Linda Leijonberg

Chef region Väst, affärsområde Buildings

Kontakta Linda Leijonberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Stefan Cartling - Business Unit Manager Buildings Sweden East

Stefan Cartling

Business Unit Manager Buildings Sweden East

Kontakta Stefan Cartling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mattias Thörn - Business Unit Manager Buildings Sweden South

Mattias Thörn

Chef region Syd, affärsområde Buildings

Kontakta Mattias Thörn

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Helena Paulsson - VP and Head of Business Area Architecture and Design

Helena Paulsson

VP and Head of Business Area Architecture and Design

Kontakta Helena Paulsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
group of people walking in the city

Ladda ner guide: Gör framtidens städer klimatneutrala

Våra experter har tagit fram en guide som tar dig igenom hur du ansöker om extern finansiering för att göra städer klimatneutrala. Registrera dig för att komma åt guiden och få ytterligare exklusiva insikter!
Area of land with solar panels

Bli en del av AFRY

Vill du vara med på vår resa och bidra till hållbara byggnadslösningar?
Kolla in våra lediga tjänster här!

Relaterade nyheter, events och artiklar