Infra-Buildings, office

Kontor

Optimerade kontorsmiljöer

Det lönar sig att optimera kontoret för att göra det kostnadseffektivt, höja produktiviteten och öka trivseln. AFRY har expertkunskapen.

Miljontals människor tillbringar sina arbetsdagar på kontor. Deras produktivitet, kreativitet och trivsel påverkas i hög grad av luftkvaliteten, akustiken och synintrycken i den miljö där de vistas större delen av sin vakna tid.  

Den senaste trenden inom kontorsdesign är att slopa bås och kontorslandskap och hellre satsa på aktivitetsbaserad design. När medarbetarna inte längre sitter still på samma plats hela dagarna utnyttjas kontoren mindre. För att kunna spara energi och resurser måste systemen för belysning, akustik och ventilation vara flexibla och automatiskt anpassas till hur lokalen används.  

Genom att samarbeta med företag och kommersiella fastighetsbolag har vi på AFRY specialiserat oss på att skapa högkvalitativa kontorsmiljöer som lockar till sig spetskompetens och topprankade företag – och får dem att stanna kvar. Kontor som är kostnadseffektiva, estetiskt tilltalande och hållbara i ordets alla bemärkelser.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser