Infra-Buildings, Oslo - office

Byggnader

Framtidssäkrade byggnader

Hållbara byggnadslösningar som säkerställer låg energianvändning och klimatpåverkan.

Klimatneutralitet står högt upp på allas vår agenda idag. Våra byggnader står för en stor del av klimatpåverkan och den måste vi minska. Genom samarbete, utbyte av erfarenheter och kunskap kan vi driva på utvecklingen och få till en snabbare förändring. Tillsammans kan vi nå målen och utveckla våra samhällen.

En byggnad har stor klimatpåverkan under hela livscykeln och att bygga hållbart är av största vikt. Men även under de andra faserna i livscykeln finns många viktiga delar som är avgörande för att uppnå klimatneutralitet.

Byggnadens livscykel

Möjligheten att påverka och minska en byggnads klimatpåverkan ser olika ut i och olika skeden i en byggnads livscykel. Men oavsett om det är en ny byggnad som ska byggas eller en befintlig som ska utvecklas finns mycket att vinna på att tänka och göra rätt. 

  • Tidiga skeden
  • Projektering och byggproduktion
  • Drift och förvaltning

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller våra ansvariga inom respektive region och område.

Krister Persson, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Nord, krister.persson@afry.com, 010-505 83 55.
Urban Kumlien, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Väst, urban.kumlien@afry.com, 010-505 33 45.
Stefan Cartling, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Öst, stefan.cartling@afry.com, 010-505 10 54.
Mattias Thörn, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande region Syd, mattias.thorn@afry.com, 010-505 61 40.
Du kan även kontakta vår affärsutvecklare inom området Ulf Gustavsson ulf.m.gustavsson@afry.com, 010-505 03 56.

Helena Paulsson, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande, Arkitektur & Design, helena.paulsson@afry.com, 010-505 10 30.
Peter Hjelmze, AFRYs bygg- och fastighetserbjudande, Projektledning, peter.hjelmze@afry.com, 010-505 12 77.